Παιδοδοντία

Τα πρώτα δόντια του ανθρώπου ονομάζονται νεογιλά και είναι 20 στο σύνολο. Εμφανίζονται συνήθως μετά τον 6ο μήνα από την γέννηση.

Αρχίζει η απόπτωση σε ηλικία 6-7 χρόνων και αντικαθιστώνται από τα μόνιμα δόντια, τα οποία στο σύνολο είναι 32. Το τελευταίο νεογιλό δόντι πέφτει περίπου στο 12ο έτος της ηλικίας.
 
Χρονολογική ανάπτυξη των νεογιλών δοντιών είναι:

6ος μήνας κεντρικοί τομείς κάτω γνάθου
10ος μήνας κεντρικοί τομείς άνω γνάθου
11ος μήνας πλάγιοι τομείς άνω γνάθου
13ος μήνας πλάγιοι τομείς κάτω γνάθου
16ος μήνας πρώτοι γομφίοι άνω και κάτω γνάθου
19ος μήνας κυνόδοντες άνω και κάτω γνάθου
27ος μήνας δεύτεροι γομφίοι κάτω γνάθου
30ος μήνας δεύτεροι γομφίοι άνω γνάθου
 
Χρονολογική ανάπτυξη των μόνιμων δοντιών είναι:

6ος - 7ος χρόνος κεντρικός τομέας κάτω γνάθου
πρώτος γομφίος άνω και κάτω γνάθου

7ος - 8ος χρόνος κεντρικός τομέας άνω γνάθου
πλάγιος τομέας κάτω γνάθου

8ος – 9ος χρόνος πλάγιος τομέας άνω γνάθου

10ος – 11ος χρόνος πρώτος προγόμφιος άνω γνάθου

10ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας κάτω γνάθου
πρώτος προγόμφιος κάτω γνάθου
δεύτερος προγόμφιος άνω γνάθου

11ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας άνω γνάθου
δεύτερος προγόμφιος κάτω γνάθου

12ος – 13ος χρόνος δεύτερος γομφίος άνω γνάθου
δεύτερος γομφίος κάτω γνάθου


17ος – 21ος χρόνος τρίτος γομφίος άνω γνάθου
τρίτος γομφίος κάτω γνάθου
 
Ενδείξεις εξαγωγής νεογιλών δοντιών:
1. Παρεμπόδιση ανατολής μόνιμου δοντιού
2. Παρατεταμένη παραμονή του νεογιλού δοντιού
3. Κάταγμα ρίζας λόγω τραυματισμού
4. Οξύ φατνιακό απόστημα
5. Καταστροφή δοντιών, των οποίων η θεραπεία και αποκατάσταση δεν είναι εφικτή