Ενδοδοντική Θεραπεία (Απονεύρωση)

Είναι μια επεμβατική θεραπεία, εσωτερικά της ρίζας του δοντιού, κατά την οποία αφαιρείται το νεύρο ή τα υπολείμματα (ζωντανά ή νεκρά) του νεύρου/πολφού του δοντιού.

Οι ριζικοί σωλήνες του δοντιού στο οποίο βρίσκεται το νεύρο διευρύνονται, καθαρίζονται, απολυμαίνονται και στο τέλος σφραγίζονται με ειδικά εμφρακτικά υλικά που διασφαλίζουν την υγεία του ριζικού σωλήνα.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της θεραπείας χρησιμοποιούνται τα λέιζερ, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επιδράσουν σε σημεία που δεν μπορούν να καθαριστούν με μηχανικό και χημικό τρόπο, εξασφαλίζοντας εξαιρετικό, θεραπευτικό αποτέλεσμα που στις περισσότερες φορές επιτυγχάνεται σε 1 συνεδρία. Με τον τρόπο αυτό γλυτώνει ο ασθενής τις πολλές επισκέψεις στο οδοντιατρείο.