Γέφυρες

Είναι ακίνητες προσθετικές εργασίες, οι οποίες αντικαθιστούν ένα ή περισσότερα δόντια που λείπουν και στηρίζονται σε δύο τουλάχιστον φυσικά δόντια – στηρίγματα.
Οι γέφυρες είναι σταθερά κολλημένες με τα φυσικά δόντια.

Κατασκευάζεται από δύο μέρη: το βασικό που είναι ο μεταλλικός σκελετός, ή σκελετός από ζιρκόνιο, και είναι απαραίτητος διότι αποτελεί το ανθεκτικό στοιχείο της κατασκευής και το επιφανειακό που είναι η πορσελάνη ή το ζιρκόνιο και εξασφαλίζει την αισθητική και την λειτουργικότητα.

Τα πλεονεκτήματα της γέφυρας σε σχέση με τις κινητές εργασίες είναι ότι είναι σταθερές, εύκολα γίνονται αποδεκτές, χωρίς να αισθάνονται οι ασθενείς ότι έχουν ένα ξένο σώμα μέσα στο στόμα και έχουν εξαιρετική αισθητική.