Εμφράξεις (Σφραγίσματα)

Εμφράξεις είναι η επανορθωτική εργασία που εκτελεί ο οδοντίατρος για να αποκαταστήσει την βλάβη του δοντιού που υπέστη λόγω της προσβολής του από την τερηδόνα.

Αν η βλάβη δεν έχει επηρεάσει τον πολφό, το σφράγισμα με ένα πολυμερές υλικό -ρητίνη- αντικαθιστά το απολεσθέν υλικό του δοντιού και αποκαθίσταται η φυσιολογική λειτουργία του δοντιού και η αισθητική.

Τα συνήθη υλικά έμφραξης είναι οι ρητίνες.